top of page
Frosne bær
70528902_10220039465517473_865702314080468992_n.jpg

Auriculo - Øreakupunktur  

Testing - elektrisk - behandling

Jeg tok eksamen i øreakupunktur i 2003 samtidig som jeg tok eksamen i Østlig filosofi, psykologi, naturmedisinsk diagnostikk, anatomi Fysiologi Del 1 og Del 2, Patologi.

 

Jeg jobber med øreakupunktur og Auriculo medisin som supplement til Bicom bioresonans. Begge metodene handler om testing og behandling.

A Bit About Me

Hva er Auriculotherapy?

 

Aurikuloterapi er en teknikk for å bruke punkter på huden på auricle (ytre øre) for å diagnostisere og behandle smerter og medisinske tilstander i kroppen. Utøvere over hele verden bruker også denne terapien for å behandle smerter, avhengighet og indre lidelser med utmerkede resultater. Enten det brukes sammen med en annen behandling eller i seg selv, er aurikuloterapi ofte effektiv når andre behandlinger har mislyktes. Best av alt, det er trygt, ikke-invasivt og har ingen kjente bivirkninger.

 

Historie:

Aurikuloterapi har sine røtter i tradisjonell kinesisk medisin. Akkurat som denne gamle helbredende kunsten definerer akupunkturpunkter på kroppen for behandling av ulike tilstander, defineres lignende punkter på øret.

På 1950 -tallet utvidet Dr. Paul Nogier fra Lyon, Frankrike, de originale kinesiske kartene til et mer omfattende system. Mens de gamle tekstene bare viste noen få punkter for spesifikke forhold, viste Dr. Nogiers arbeid at øret faktisk er et mikrokart over hele kroppen, med alle kroppsdeler representert. Dermed kan alle deler av kroppen evalueres og behandles ved hjelp av det ytre øret.

 

Mye av Dr. Nogiers originale verk har blitt bekreftet i mange forskningsstudier, og både kinesiske og europeiske systemer er basert på hans arbeid.

 

 

 

 

Aurikuloterapi brukes mye for smertekontroll, avhengighet av alle slag, indre lidelser, følelsesmessige problemer og en rekke andre problemer. Leger, kiropraktorer, akupunktører, naturopater, tannleger og lekfolk ser rutinemessig gode resultater fra riktig anvendte aurikulære behandlinger.

Auriculoterapi kan brukes for å behandle følgende lidelser:

 • Revmatiske lidelser

 • Muskulatur problemer

 • Senebetennelse

 • Mage/tarm problemer

 • Hudplager

 • Migrene/hodepine

 • Matvareintoleranse/allergi

 • Smerter

 • Psykiske plager, uro, angst

 • Stress

 • Fertilitetsproblem, svangerskapsplager, fødselsforebyggende

 • Overgangsplager

 • Konsentrasjonsproblemer

 • ADHD

 • Lese- og skrivevansker

akupunktur.jpg

Jeg benytter et fantastisk apparat som har mange fordeler. Jeg kan stille inn på forskjellige frekvenser Hz som er viktig for å få gode resultater. Den instiller seg automatisk på riktig polaritet. Det vil si, er punktene overaktive dempes de og er de svake stimuleres de.Dette skjer som automatisk. Disse to, frekvens og polaritet er viktig.

D_NQ_NP_633337-MLB28896992630_122018-O.webp

Auriculo 3D er kjøpt i USA og hvor man kan finne behandlingspunkter for forskjellige diagnoser pasienten har. Jeg kan også stille inn rikig frekvens der punktet er.

Hz oversikt.webp
large-allergy-ear.webp
Overvekt.png

Bildene over viser hvilken frekvens eller Hz som brukes i de forskjellige sonene. De andre viser behandlings protokoller og punkter.

bottom of page