top of page
74610959_453481405279197_7034777284020011008_o.jpg

    Bioresonansterapi

Informasjon og reguleringsmedisin

Page Title

BICOM® bioresonansterapi er en skånsom terapi som gjør den egnet for både barn og voksne og med sensitive pasienter. Terapi med en bioresonansmaskin kurerer ikke en sykdom; men den hjelper kroppen med å redusere toksin- eller stressbelastninger og hjelper på den måten å gjenopprette "selvregulering", slik at kroppen kan helbrede seg selv.

Noen vanlige symptomer der allergiske belastninger spiller inn inkluderer generelle smerter, tette neseganger, nysing og pustevansker, tretthet, fordøyelsesproblemer, hudproblemer eller bare en generell følelse av å "ikke føle seg helt bra".

Mange lurer på hvorfor, til tross for våre vitenskapelige fremskritt og velstand, stadig flere mennesker sliter med å opprettholde god helse. Noen lidelser er gitt et navn eller diagnose, men mange, som har høyt blodtrykk og reumatiske plager, føler at de ikke får god nok behandling og at de ganske enkelt ikke blir prioritert.

Mange av disse lidelsene og syndromene har økt jevnt og trutt i løpet av de siste 20 årene, noe som reiser spørsmålet om vi blir mer intolerante eller til og med allergiske mot økende nivåer av giftstoffer i miljøet.

 
I 1977 utviklet Dr Franz Morell, Erich Rasche og Dr Ludger et filter for å skille "usunne" og "sunne" elektromagnetiske signaler fra kroppen.

 

I 1977 utviklet Dr Franz Morell, Erich Rasche og Dr Ludger Mersmann et filter for å skille "usunne" og "sunne" elektromagnetiske signaler fra kroppen.

Oppdagelser gjort i kvantefysikk har avslørt at alle partikler av materie deler egenskapene til både bølger og partikler. Avhengig av deres natur, har alle stoffer en spesifikk bølgelengde eller frekvens med svært individuelle egenskaper. Dette er kjent som et frekvensmønster som kan oppdages av en BICOM®-enhet.

 

Forskning på biofotoner er basert på antagelsen om at celler kommuniserer med hverandre ved hjelp av 'lysglimt' (fotonstråling) ved en viss 'resonans'; frekvenser. Biofysikkforskere mener at det biofysiske nivået i kroppen styrer det biokjemiske nivået og derav strukturen til materie og organer.

BICOM®-enheten bruker frekvensmønstre tatt enten fra kroppen i den opprinnelige biofeedback-modusen eller fra stoffer som egg eller melk som stresser kroppen.

Når den er fra kroppen, bruker den enten applikatorer som kommer i kontakt med huden eller magnetiske applikatorer for å samle informasjon fra dypere inne i kroppen eller fra toppen av lette klær. BICOM® deler disse bølgene i harmoniske (sunne) og disharmoniske (usunne) komponenter. De sunne bølgene kan forsterkes og sendes tilbake til kroppen for å styrke normale funksjoner, mens de usunne bølgene blir 'invertert' eller snudd opp ned av en elektronisk speilkrets før de returneres for å redusere deres negative effekt på kroppen.

Det som faktisk skjer er mer komplisert, men den 'omvendte' bølgen kansellerer den skadelige bølgen som stresset kroppens energisystem. Selskaper som Regumed i Tyskland som produserer Bicom Optima, gir kontinuerlig bevis gjennom forskning på at de kan behandle allergier, men vil aldri kunne si at de kan behandle kreft eller kurere kreft.

Du kan se denne effekten på vannet i en dam der krusninger reflektert fra en stein flater ut neste innkommende krusning. Det samme elektroniske prinsippet brukes i støydempende hodetelefoner for bruk på for eksempel fly. Dette er hva som kan skje med elektromagnetiske bølger. La oss anta at en pasient er intolerant for gluten og at det fører til at de får magesmerter. Inverterte energibølgelengder som kommer fra glutenfrekvenser kan brukes. Målet er å ha en positiv effekt på menneskekroppen og å redusere reaksjonen til kroppens celler.

En typisk 60-minutters bioresonansterapiøkt vil kombinere flere terapiprogrammer, noen bruker informasjon fra kroppen og noen fra substanser. Den endrede informasjonen spilles tilbake i kroppen gjennom en stor elektromagnetisk matte som dekker pasientens ryggrad. Under behandlingen "stimuleres" kroppen når den resonerer med helbredelsesfrekvensen fra BICOM®. I stedet for bare å prøve å sprenge patogener, fungerer en god enhet med immunsystemet.

Eksempel 1:

La oss si at det er allergiske symptomer som rennende nese og hoste.

Sekreter (spytt, slim osv.) kan brukes som "input"-informasjon sammen med en applikator i halsen. Disse sekretene har både sunne og usunne aspekter. BICOM® fanger opp den energetiske informasjonen fra denne, og deretter skiller interne filtre de 'sunne' frekvensene fra de 'usunne' frekvensene, forsterker den sunne energien og roer ned eller kansellerer den 'usunne' frekvensen.

Eksempel 2:

La oss si at glutenbelastning har blitt oppdaget. En ampulle som inneholder gluteninformasjonen brukes som input. Glutenfrekvensmønsteret kjøres gjennom en speilkrets som inverterer det. Det speiler bokstavelig talt bildet av frekvensmønsteret og den speilvendte frekvensen mates tilbake til kroppen for å svekke eller avbryte gluteninformasjonen.

Legen Jacques Antoine Bechamp hevdet at sykdommer er et resultat av flere faktorer unike for hvert individ.

133534096_737334963560505_7182081538670135007_o.jpg

Vi lytter til kroppen

En av hemmlighetene med Bicom Scanning er at vi lytter til kroppen med spesielle hodetelefoner og for å kartlegge bioenergetiske ubalanser i kroppen for å planlegge en behandling.

p-10361-BicomB34-mobile-L.jpg

Bicom Optima

Bicom Optima utstyret vi bruker til både test og behandliong. Dette utstyret er nå godkjent i EU som medisinsk utstyr. Vi tester og behandler allergier og mye mer.

tests2.png

Testing av blod

Bor du utenfor Oslo, kan du også sende et par bloddråper vi kan teste og så lage medisin i form av dråper. 

bottom of page