top of page
  • Forfatterens bildeTore Geir Nilsen

Behandling ved hjelp av pasientens egen informasjon i BICOM optima® bioresonansenhet

BICOM® bioresonans, skiller seg fra andre "frekvensterapier" på grunn av bruken av pasientspesifikk informasjon og muligheten for å teste spesifikke bølgemønstre for resonans. Den er svært individualisert og perfekt tilpasset pasientens behov.

Pasientens egen patologiske og fysiologiske informasjon hentes via spesielle applikatorer og mates inn i BICOM optima®.


Avhengig av terapiprogrammet blir de spesifikke bølgemønstrene forsterket, dempet eller invertert og sendt tilbake til pasienten i en modulert form. Som et resultat endres overføringen av informasjonen i sin klarhet eller forsvinner helt, avhengig av moduleringen.

Behandlingssignalene tilpasses fortløpende til den skiftende patologiske situasjonen til pasienten. Med progredierende terapitid reaktiveres kroppens reguleringskapasitet.


Årsaksorientert, helhetlig behandlingskonsept

BICOM® bioresonansmetoden er et årsaksorientert, helhetlig behandlingskonsept. Det gir en bærekraftig løsning for å støtte regulatoriske blokkeringer og funksjonsfeil i kroppen ved å aktivere kroppens egne selvhelbredende krefter. Menneskekroppen har et naturlig reguleringssystem som kompenserer for en eksepsjonell mengde påvirkninger. Under visse omstendigheter kan imidlertid selv disse selvhelbredende kreftene nå sine grenser.

For eksempel har forekomsten av allergisk rhinitt økt jevnt de siste årene på grunn av mer aggressive allergener forårsaket av forurensninger, miljøbelastninger og endringer i livsstil. Dette kan føre til energetiske funksjonsfeil i det menneskelige immunsystemet. BICOM® bioresonansmetoden er svært egnet for å korrigere eller kompensere for disse feilene.


BICOM optima® fanger opp kroppens energiske tilstand, behandler informasjonen og bruker elektromagnetiske lavenergifrekvenser for å behandle spesifikke kliniske indikasjoner hos mennesker. Ved å bruke endogene og eksogene stoffer kan kroppens egne selvhelbredende krefter aktiveres og ubalanser som har eksistert i lang tid kan reguleres. Målet med BICOM® bioresonansterapi er å aktivere kroppens egne reguleringsprosesser og dermed sette i gang eller akselerere restitusjon.

Vi i REGUMED® er pionerer innen BICOM® bioresonansmetoden. Mer enn 30 000 terapeuter over hele verden, inkludert godt over 10 000 i Tyskland, bruker terapikonseptet vårt med suksess.


Ta kontakt hvis du har spørsmål www.bioresonans.info

10 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page