top of page
  • Forfatterens bildeTore Geir Nilsen

Diabetes 2 og fysisk aktivitet

Personer med diabetes type 2 anbefales å være fysisk aktive med moderat til høy intensitet minimum 150 minutter per uke, fordelt over minst tre dager og ikke mer enn to påfølgende dager uten fysisk aktivitet.


Det er et dose-respons-forhold og økt aktivitet (varighet, frekvens og intensitet) gir økt gevinst. Både styrketrening og utholdenhetstrening påvirker blodsukkeret gunstig, og kombinasjonen gir best effekt. Styrketrening anbefales 2 til 3 ganger per uke og bør komme i tillegg til minimumsdosen på 150 minutter moderat fysisk aktivitet. Lange perioder hvor man sitter stille bør stykkes opp med korte perioder med lett aktivitet, f.eks. lett gange. Det foreslås at personer med diabetes type 2 tilbys et strukturert program bestående av både utholdenhets- og styrketrening.


Selv om genetikken har mye å si, er diabetes type 2 en sykdom som hos mange er knyttet til overvekt. Ikke sjelden er også forhøyet blodtrykk og kolesterolverdier en del av bildet. Fysisk aktivitet hjelper på alt sammen!

I tillegg gir regelmessig fysisk aktivitet økt velvære. Du vil merke det: Kommer du deg over terskelen og ut, får du det bedre.


Fysisk aktivitet bedrer insulinfølsomheten,

og den kan vare i mange timer.


Har du diabetes type 2, kan du i utgangspunktet delta i alle former for fysisk aktivitet. Utholdenhetsaktivitet og styrketrening har samme effekt, og jo mer aktivitet, desto større beskyttende effekt – så enkelt er det.


Økt fysisk aktivitet kan redusere langtidsblodsukkeret (HbA1c). Og gjennom å redusere blodtrykk og øke mengden av det gode kolesterolet, kan det dessuten bidra til redusert hjerte-kar-risiko.


Beveg deg litt mer enn hva du gjør i dag. Har du ikke en jobb hvor du beveger deg mye, prøv å få til 30 minutter med aktivitet tilsvarende rask gange de fleste dagene i uka. Du kan eventuelt dele det opp i større eller mindre bolker, for eksempel slik:


• Gå til og fra jobben. 20 minutter én vei blir 3 timer og 20 minutter i uken • Skogstur i helgen = 2 timer • Hagearbeid = 1 time • Sykkeltur = 1 time


Til sammen blir dette over en time med bevegelse hver dag. Et par andre tips? Reiser du kollektivt, bruk en holdeplass eller to unna den som ligger nærmest. Og ta trappen, ikke heisen!


Fysisk aktivitet er spesielt gunstig for personer med diabetes type 2. Ikke bare er det lettere å gå ned i vekt hvis det er aktuelt, men i tillegg faller og stabiliseres blodsukkeret selv om vekten ikke forandrer seg. Dette skyldes blant annet at diabetes type 2 dels er forårsaket av at musklene ikke forbrenner sukker normalt. Bruker du musklene regelmessig, motvirker du denne svakheten.


Kilde: Diabetesforbundet


Jeg har selv diabetes 2 og kan gi gode råd om kost og trening.

Bli medlem av FB gruppen https://www.facebook.com/groups/289655737873355

10 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page