top of page
  • Forfatterens bildeTore Geir Nilsen

Thymus er et avlangt, lappet organ bak brystbeinet. Det er en viktig del av immunsystemet...

Nå er det tid for å forbedre immunsystemet. Infeksjoner, influensa, virus er på vei. Den beste måten av å beskytte deg er å forbedre immunsystemet. Da er Thymus et viktig organ som du etter min mening må forbedre. Ta kontakt på www.bioresonans.info og bestill time for test og behandling.


Organet inneholder flere celletyper som er utviklet fra tredje svelg- eller gjellefure (spalten mellom tredje og fjerde gjellebue) i fosterets halsdel. En hovedtype har lange utløpere som flettes sammen til et nettverk, såkalte retikuloepiteliale celler (av latin rete, 'nett'). En annen hovedtype er lymfocytter som ligger spesielt tett i barkområdet. Under modningsprosessen kalles de T-celler (etter thymus, hvor de modnes) eller thymocytter. På tross av en livlig celledeling er det bare få av T-cellene som modnes fullstendig og forlater thymus via blodbanen, trolig fordi flesteparten ikke utvikler lymfocyttenes spesifisitet i immunforsvaret.


Ved fødselen veier thymus 10 til 15 gram og er om lag fem centimeter langt. Det vokser langsomt, og når sin maksimale størrelse (cirka 30–40 gram) omkring puberteten.


Deretter skrumper organet inn, idet det erstattes av fett og/eller bindevev, en prosess som blant annet kan fremskyndes av sykdom, forgiftning og hormonell påvirkning. Likevel synes det å være i aktivitet hele livet, og man regner det som et sentralt (primært) lymfatisk organ, i motsetning til de andre lymfatiske organene som betegnes som perifere (sekundære).


Mange av thymus' funksjoner er fremdeles ukjent, men man vet at organet også danner en rekke signalmolekyler med hormonkarakter.


Det kan forekomme at thymus er medfødt defekt eller mangler helt, noe som disponerer for infeksjonssykdommer i alvorlig grad. Svulster i thymus, thymomer, forekommer særlig ved autoimmune sykdommer.14 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page