top of page
  • Forfatterens bildeTore Geir Nilsen

WHO lanserer den første listen noensinne over helsetruende sopp

Med bioresonans tester jeg og behandler sopp som Candida, Aspergillus m.fl. Bestill time for testing og behandling her https://system.easypractice.net/book/terapeutpartner-as#choose-service eller på min nettside www.bioresonans.info

WHO publiserte i dag en rapport som fremhever tidenes første liste over "prioriterte patogener" av sopp – en katalog over de 19 soppene som representerer den største trusselen mot folkehelsen. WHOs liste over prioriterte sopppatogener (FPPL) er den første globale innsatsen for å systematisk prioritere sopppatogener, tatt i betraktning de udekkede forsknings- og utviklingsbehovene (FoU) og den oppfattede folkehelsebetydningen. WHO FPPL har som mål å fokusere og drive videre forskning og politiske intervensjoner for å styrke den globale responsen på soppinfeksjoner og antifungal resistens.

Sopppatogener er en stor trussel mot folkehelsen ettersom de blir stadig mer vanlige og resistente mot behandling med bare fire klasser av soppdrepende medisiner tilgjengelig for øyeblikket, og få kandidater i klinisk pipeline. De fleste sopppatogener mangler rask og sensitiv diagnostikk, og de som eksisterer er ikke allment tilgjengelige eller rimelige globalt.

De invasive formene for disse soppinfeksjonene rammer ofte alvorlig syke pasienter og de med betydelige underliggende immunsystemrelaterte tilstander. Populasjoner med størst risiko for invasive soppinfeksjoner inkluderer de med kreft, HIV/AIDS, organtransplantasjoner, kronisk luftveissykdom og postprimær tuberkuloseinfeksjon.

Nye bevis indikerer at forekomsten og det geografiske området av soppsykdommer både utvides over hele verden på grunn av global oppvarming og økningen i internasjonale reiser og handel. Under covid-19-pandemien økte den rapporterte forekomsten av invasive soppinfeksjoner betydelig blant innlagte pasienter. Ettersom soppene som forårsaker vanlige infeksjoner (som candida oral og vaginal trost) blir stadig mer motstandsdyktige mot behandling, øker også risikoen for utvikling av mer invasive former for infeksjoner i befolkningen generelt.

" Soppinfeksjoner vokser frem fra skyggene av den bakterielle antimikrobielle resistens-pandemien, og er stadig mer motstandsdyktige mot behandlinger, og blir et folkehelseproblem over hele verden," sa Dr. Hanan Balkhy, WHOs assisterende generaldirektør, Antimikrobiell Resistens (AMR).

Til tross for den økende bekymringen, får soppinfeksjoner svært lite oppmerksomhet og ressurser, noe som fører til mangel på kvalitetsdata om distribusjon av soppsykdom og soppmotstandsmønstre. Som et resultat er den eksakte byrden av soppsykdommer og antifungal resistens ukjent, og responsen er derfor undergravd.

Tre prioriterte kategorier

WHOs FPPL-liste er delt inn i tre kategorier: kritisk, høy og middels prioritet. Sopppatogenene i hver prioritetskategori er rangert slik primært på grunn av deres folkehelsepåvirkning og/eller nye soppresistensrisiko. Mens de anerkjenner disse kritiske patogenene som av folkehelseproblemer globalt, understreker WHO at FPPL må tolkes og kontekstualiseres nøye, ettersom noen endemiske patogener kan være mer bekymringsfulle i deres respektive regionale eller lokale kontekster.

Behov for mer bevis og prioriterte handlingsområder Forfatterne av rapporten understreker behovet for mer bevis for å informere responsen på denne økende trusselen og for å bedre forstå byrden – både av sykdom og antifungal resistens. Rapporten fremhever også det presserende behovet for koordinert tiltak for å adressere virkningen av bruk av soppdrepende midler på resistens over hele One Health-spekteret og oppfordrer til å utvide rettferdig tilgang til kvalitetsdiagnostikk og -behandlinger.

"Vi trenger mer data og bevis om soppinfeksjoner og antifungal resistens for å informere og forbedre responsen på disse prioriterte sopppatogenene," sa Dr Haileyesus Getahun, WHO-direktør, AMR Global Coordination Department.

FPPL-rapporten understreker strategier for beslutningstakere, helsepersonell og andre interessenter. Strategiene som er foreslått i rapporten er samlet rettet mot å generere bevis og forbedre responsen på disse prioriterte sopppatogenene, inkludert å forhindre utvikling av soppdrepende medikamentresistens. De primære anbefalte tiltakene er fokusert på: (1) styrking av laboratoriekapasitet og overvåking; (2) opprettholde investeringer i forskning, utvikling og innovasjon; og (3) å styrke folkehelseintervensjoner for forebygging og kontroll.

"Land oppfordres til å følge en trinnvis tilnærming, som starter med å styrke deres laboratorie- og overvåkingskapasitet for soppsykdommer, og sikre rettferdig tilgang til eksisterende kvalitetsterapi og diagnostikk globalt," la Dr Haileyesus Getahun til.

Resistens mot soppdrepende medisiner er delvis drevet av upassende soppdrepende bruk over hele One Health-spekteret. For eksempel var urimelig bruk av soppdrepende midler i landbruket knyttet til den økende forekomsten av azol-resistente Aspergillus fumigatus -infeksjoner. Rapporten oppfordrer også til å fremme WHOs samarbeid med Quadripartite-organisasjonene og andre partnere, for å adressere effekten av soppdrepende bruk på resistens over hele One Health-spekteret.

13 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page