top of page
bicom-optima-mobile-bioresonance-device-1.png

Informasjon- og Reguleringsmedisin

Bioresonans

Endel velger å kalle bioresonans for reguleringmedisin og informasjonsmedisin. Jeg vil her prøve å forklare hvorfor og hva som skjer på cellenivå. 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Celle-kommunikasjon

End del forskere innen dette feltet mener at cellene kommuniserer til hverandre ved hjelp av bioelektriske signaler. I all kommunikasjon er det jo viktig at kommunikasjonen kommer frem og ikke er forstyrret. Hvis signalene/frekvensene endres vil andre celler få feilinformasjon. Da vil andre celler videresende feilinformasjonen og dette kan skape disharmoni og utvikle sykdom.

cells-illustration.jpg

Sunne og syke celler

Med bioresonans eller regleringsmedisin handler det om å regulere signalene/frekvensene tilbake til sin normale funksjon og bli harmoniske og de disharmoniske vil forsvinne eller svekkes eventuelt bli filtrert bort. 

Det er også viktig å få bort årsaken til at cellekommunikasjonen har blitt feil og svekket og at de blir fjernet, enten det er belasninger som mat du ikke tåler, bakterier, sopp, virus, parasitter, kjemikalier og mye mer som skaper denne celle-forstyrrelsen. 

Med Bicom kan jeg finne slike ubalanser og belastninger ved hjelp av Bicom Body Check BBC2 som er et skanningsystem og Bicom Optima som er et test behandlingssystem. Jeg har det nyeste av dette utstyret. 

Contact

Jeg oppfordrer deg til å ta en alternativ helsetest uansett om du føler deg syk eller du bare vil forebygge og holde deg frisk.

+47 994 06 830

bottom of page